Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta "Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā" Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros SIA "Vides Konsultāciju Birojs" ir izstrādājis dabas parka "Silene", kas atrodas Daugavpils novada Skrudalienas un Demenes pagastos, dabas aizsardzības plāna 2020.-2032. gadam projektu.

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties dabas parka “Silene” dabas aizsardzības plāna sabiedriskās apspriešanas sanāksmē, kas notiks

 

2019.gada 30.septembrī plkst.16.00 Silenes kultūras nama zālē, Skaista ielā 9, Silenē, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā.

 

Ar dabas aizsardzības plānu tā sabiedriskās apspriešanas laikā no 16. septembra līdz 3. oktobrim varēs iepazīties interneta vietnēs www.daugavpilsnovads.lv un www.vkb.lv, kā arī plāns būs pieejams Daugavpils novada pašvaldības Skrudalienas pagasta pārvaldē Skaista ielā 9, Silenē, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā, darba laikā (pirmdienās 8.30 – 17.30, otrdienās-ceturtdienās 8.00 – 16.30, piektdienās 8.00 – 15.30, pārtraukums 12.00 – 12.30).

No 16. septembra līdz 3. oktobrim ikviens interesents var iesniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, nosūtot tos SIA "Vides Konsultāciju Birojs", adrese: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Sīkāka informācija pa tālr. 67557668.

 

 

 Dabas parka "Silene" dabas aizsardzības plāns

 Kartogrāfiskais materiāls

1.pielikums

2.pielikums

3.pielikums

4.pielikums

5.pielikums

6.pielikums