Kopš uzņēmuma dibināšanas 1996. gadā veicam dažāda veida vides elementu monitoringu. Gadu gaitā izveidotā loģistikas sistēma darbam Latvijas Republikas teritorijā ļauj  tirgū piedāvāt augstas kvalitātes pakalpojumu par adekvātām izmaksām, turklāt visu monitoringa ciklu, sākot ar paraugu noņemšanu, beidzot ar pārskata iesniegšnu kontrolējošajās institūcijās veicam paši. Uzņēmums ir akreditēts gan paraugu noņemšanai, gan laboratoriskai testēšanai, tāpat VKB rīcībā ir visas nepieciešamās zemes dzīļu izmantošanas licences.

 

Monitoringa nozares ietvaros piedāvājam šādus pamatpakalpojumus:

  • gruntsūdens kvalitātes monitorings degvielas uzpildes stacijās un naftas bāzēs atbilstoši MK 409. noteikumu prasībām (LATAK akreditācija);
  • gruntsūdens kvalitātes monitorings atkritumu izgāztuvēs atbilstoši MK 1032. noteikumu prasībām;
  • gruntsūdens monitoringa sistēmu ierīkošana un tehniskā apkalpošana;
  • dzeramā ūdens monitorings atbilstoši MK 235. noteikumu prasībām;
  • ūdens  līmeņu un kvalitātes monitorings pazemes ūdens atradnēs;
  • notekūdens kvalitātes monitorings, attīrīšanas iekārtu efektivitātes audits.