Laboratorija apkalpo gan fiziskās, gan juridiskās personas.

Mēs piedāvājam sekojošus laboratoriskās testēšanas pakalpojumus:

  • Kūdras un sapropeļu vispārtehniskā testēšana;
  • Ūdens ķīmiskā testēšana;
  • Pazemes ūdeņu testēšana urbumu pasēm;
  • Ūdens (ūdensvadu, aku, urbumu) testēšana attīrīšanas filtru izvēlei;
  • Gruntsūdens testēšana DUS;
  • Grunts fizikālā un mehāniskā testēšana pēc LVS CEN un "GOST" metodēm;
  • Notekūdens un pazemes ūdens paraugu ņemšana;
  • Minerālo materiālu ķīmiskā un fizikālā testēšana;

 

Laboratorija ir akreditēta testēšanas veikšanai atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025 standartam.