Kopš 1996. gada SIA «Vides konsultāciju Birojs» sniegto pakalpojumu klāstā ir  pilna spektra zemes dzīļu izpētes pakalpojumi.

Mūsu ģeoloģijas nozares galvenie darbības virzieni:

Inženierģeoloģiskās (ģeotehniskās) izpētes darbi dažādu būvju projektēšanas vajadzībām.

 • Mehāniskās urbšanas darbi līdz 40 m dziļumam (spirālurbšana, serdes urbšana);
 • Netraucēta parauga iegūšana urbjot ar TRX sistēmu līdz 150 metru dziļumam;
 • Statiskā zondēšana (CPT) un statiskā zondēšana ar poru spiedienu (CPTU) izmantojot "Pagani" un "Geotech" aparatīuru;
 • Dinamiskā zondēšana (DPSH ar smagsvara veseri 63,5 kg);
 • Traucētas un netraucētas struktūras grunts paraugu noņemšana (LATAK akreditācija);
 • Laboratorijas pētījumi;
 • Ēku pamatu un to grunts pamatnes apsekošana skatrakumos.

Ģeoloģiskās un hidroģeoloģiskās  izpētes darbi. Karjeri, izgāztuves, pazemes ūdens atradnes.

 • Derīgo izrakteņu (smilts-grants, dolomīts u.c.) izplatības un krājumu aprēķins, inventarizācija;
 • Hidroģeoloģiskā izpēte, izpētes dokumentācijas sagatavošana, t. sk. krājumu aprēķini, aizsargjoslu aprēķini, hidroģeoloģiskā modelēšana, atradņu pases; 

Ģeoekoloģiskās (piesārņojuma) izpētes darbi

 • Grunts un gruntsūdens piesārņojuma (ģeoekoloģiskās) izpētes darbi;
 • Izpētes darbi atbilstoši MK 409. noteikumu prasībām (DUS, naftas bāzes)  - pirms darbības uzsākšanas, ;
 • Gruntsūdens, cilmiežu gaisa kvalitātes monitoringa sistēmu ierīkošana, apkalpošana, remonts;
 • Grunts un gruntsūdens paraugu noņemšana (LATAK akreditācija paraugu ņemšanai, atbilstoši MK 409. noteikumu prasībām);
 • Pirmssanācijas izpēte, pēcsanācijas izpēte, vides kvalitātes audits;
 • Sanācijas projektu sagatavošana, saskaņošana, uzraudzība;

Realizējam visu sarežģītības pakāpju nestandarta un interdisciplinārus izpētes projektus.


Darbu veikšanai tiek izmantota Nordmeyer, Fraste, Pagani urbšanas tehnika, kā arī Geotech instrumenti. Grafiskā noformējuma sagatavošanā tiek izmantota AutoCad programmatūra. Darbus veic sertificēti ģeotehniķi, atbilstoši EUROCODE 7 un citu normatīvu prasībām.

Grunts un gruntsūdens paraugu ņemšana tiek veikta atboilstoši ISO prasībām (uzņēmumam ir LATAK akreditācija).

Video (Vimeo)

{vimeo}163899451{/vimeo}