SIA "Rīgas BioEnerģija" ietekmes uz vidi novērtējuma Ziņojuma sabiedriskā apspriešana paredzētajai darbībai "Biokurināmā katlu mājas būvniecība Rencēnu ielā 30 (kadastra Nr. 0100 121 1239), Rīgā " norisinās neklātienes formā (attālināti) no 2020.gada 18. maija līdz 22. maijam plkst. 18:00.

Norādītajā saitē ir publicēta sabiedriskajai apspriešanai sagatavotā videoprezentācija: https://youtu.be/O943rY5xK4o 

Bez SIA "Vides Konsultāciju Birojs" rakstiskas atļaujas ir aizliegta publicētā materiāla kopēšana, pārpublicēšana un izplatīšana.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes norises laikā no 2020.gada 18. maija līdz 22. maijam plkst. 18:00. jautājumus par paredzēto darbību var sūtīt uz epasta adresi: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Atbildes uz saņemtajiem jautājumiem tiks nosūtītas uz iesūtītāja epasta adresi. Sabiedriskā apspriešana tiek protokolēta un piecu darbadienu laika pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes protokols tiks nosūtīts Vides pārraudzības valsts birojam, Rīgas domei un ievietots tīmekļa vietnē www.vkb.lv. 

Ikvienam sanāksmes dalībniekam ir tiesības septiņu dienu laikā pēc sabiedriskās apspriešanas sanāksmes dienas iesniegt ierosinātājam un Vides pārraudzības valsts birojam pievienošanai protokolam atsevišķu viedokli par protokolā atspoguļoto informāciju par sabiedriskās apspriešanas sanāksmi.

Rakstiskus priekšlikumus vai viedokļus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2020.gada 8. jūnijam Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV-1045, tālrunis 67321173, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) vai SIA "Vides konsultāciju birojs" (adrese: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. vai This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)