Paziņojums

par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma
sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

 Publicēts laikraksta LATGALES LAIKS 2018.gada 28.septembra 74. (2905.) numurā

Paredzētās darbības nosaukums: Alumīnija kausēšanas iekārtas rekonstrukcija un ražošanas jaudas palielināšana
Ierosinātājs:

SIA “FANORD”
(reģistrācijas numurs: 40003882398)

Juridiskā adrese: Parādes iela 32-23, Rīga, LV-1016
Tālrunis: 20277073
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Darbības norises vieta: Daugavpils, A.Pumpura iela 105C (kadastra Nr. 05000040233)
Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja  lēmums par nepieciešamību veikt paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējumu: Vides pārraudzības valsts biroja 2013.gada 8.augusta lēmums Nr.263 par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras piemērošanu
Paredzētās darbības apraksts: Šobrīd objektā ir atļauta alumīnija lūžņu kausēšana pārstrādājot 500 tonnas alumīnija gadā, bet ir paredzēts palielināt esošās alumīnija pārstrādes iekārtas ražību uzstādot divas refrakcijas tipa alumīnija lūžņu kausēšanas krāsnis ar kopējo plānoto pārstrādes apjomu – 7000 tonnas gadā, rūpnīcai strādājot 24 h režīmā. Kā kurināmais tiks izmantota dabas gāze, kausējums tiks leģēts. Ražošanas teritorijā atradīsies arī metāllūžņu, tajā skaitā arī melno metālu, noliktava.

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2018.gada 8.oktobrī plkst.17.30
Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1, Konferenču zālē (1.stāvā)

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:
  • Daugavpils pilsētas domē, Daugavpilī, Kr.Valdemāra ielā 1 (darba laikā) un mājas lapā www.daugavpils.lv
  • SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”
Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 18.oktobrim Vides pārraudzības valsts birojā (adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis:67321173, fakss:67321049, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , mājas lapa: www.vpvb.gov.lv


INFORMĀCIJA