Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros 2018. un 2019.gadā ir veicis dabas parka “Ragakāpa” dabas aizsardzības plāna 2019.–2031. gadam izstrādi.

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties sabiedriskajā sanāksmē par dabas aizsardzības plānu “Ragakāpa”, kas notiks:

 

·         2019.gada 21.martā plkst.17:00 Jūrmalas pilsētas domē  Jomas ielā 1/5 1.stāva zālē.

 

Ar dabas aizsardzības plāna saturu un citiem saistītajiem dokumentiem plāna sabiedriskās apspriešanas laikā no 6. marta līdz 26. martam  varēs iepazīties interneta vietnē www.jurmala.lv sadaļā “Aktualitātes” vai  “Jaunumi”, kā arī  plāns un citi tā dokumenti būs pieejami Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, 1.stāvā, darba laikā (pirmdienās no 08:30-18:00, otrdienās-ceturtdienās no 08:30-17:00 un piektdienās no 08:30 - 16:00).

No 6. marta līdz 26. martam ikviens interesents var iesniegt rakstiskus priekšlikumus par dabas aizsardzības plānu, nosūtot tos Jūrmalas pilsētas domei Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015 vai uz e-pasta adresi This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Plašāka informācija pieejama, arī piezvanot uz tālruņa numuru 67557668.

 

Plānu Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā izstrādā SIA „Vides Konsultāciju Birojs”, adrese: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, mājaslapa: www.vkb.lv, e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālr: 67557668. 

 

 Dabas parka Ragakāpa dabas aizsardzības plāns

 Kartogrāfiskais materiāls

 Pielikums - Tabulas