Dabas aizsardzības pārvaldes uzdevumā SIA “Vides Konsultāciju Birojs” uzsāk dabas lieguma “Platenes purvs” dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajiem 12 gadiem.

Plāna izstrādes ietvaros 2019. gada 26 martā plkst. 15.00 Ventspils novada domes 2. stāva zālē (Skolas ielā 4, Ventspilī) notiks dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanas sanāksme.