Paredzētās darbības nosaukums:  Koksnes granulu ražotnes izveide
Ierosinātājs:

SIA “Baltic Pellets Energy”
(reģistrācijas numurs:  41503068557)

Juridiskā adrese:

18.novembra iela 319C, Daugavpils, LV-5413

tālrunis:  +371 65433428
e-pasts: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Darbības norises vieta: Daugavpilī, Dunduru ielā 5D (kadastra Nr. 05000201703), Dunduru ielā 5B (kadastra Nr.05000201605),  Dunduru ielā 5H (kadastra Nr. 05000230001)
Datums, kad pieņemts Vides pārraudzības
valsts biroja  lēmums:

2015.gada 23.martā (lēmums Nr.68.)

Vieta, kur sabiedrība var iepazīties ar ziņojumu:

SIA “Vides Konsultāciju Birojs” mājas lapā www.vkb.lv sadaļā “Jaunumi”

Aktualizētā ziņojuma sagatavošanas datums: 2017.gada 16.janvāris
Aktualizētā ziņojuma iesniegšanas datums Vides pārraudzības
valsts birojā:
2017.gada 17.janvāris

SIA “Baltic Pellets Energy” koksnes granulu ražotnes izveides Daugavpilī, Dunduru ielā 5D, Dunduru iela 5B, Dunduru ielā 5H ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu sagatavojis SIA “Vides Konsultāciju Birojs” (biroja adrese: Ezermalas iela 28, Mežaparks, Rīga, LV-1014, juridiskā adrese: Pils 7-11, Rīga, LV-1050).